Ngày hôm nay em buồn

Khi nằm im lắng nghe những câu cười bên ngoài khe cửa

Nhân gian đón thu lần nữa

Mà sao em không vui?

 

Em đã chọn cho mình biết bao cơn ngủ vùi

Để bỏ mặc những cơn ngạo nghễ ngoài phường phố

Tiếng ai cười trong cơn mưa đổ

Nghe ngỡ là thở than…

 

Đêm hôm qua mưa tàn

Có cơn gió đi hoang vẫn chưa quay về bên cửa!