Em vẫn sẽ ngồi đó như ngày rất xưa

Để mái tóc dài lại tung bay trong gió

Nghe tiếng anh đi về trên con ngõ nhỏ

Ghế đá cũng buồn…

… than đôi chút, vu vơ

 

Ta đã yêu nhau như thế tự bao giờ

Nghe tiếng gió trải đời nhau rất lặng

Những khúc hát buồn, im ắng

Chảy vào đời rất vô tư………..