Browsing: Sáng tác

Ở đây, bạn có thể tìm thấy những sáng tác của Yến. Đó là những bài thơ linh tinh (thơ con cóc), đôi khi là một vài tản mạn vớ vẩn. Yến viết, để chia sẻ cảm xúc của mình.

Mong rằng các bạn sẽ thích.