Browsing: Sách

Nếu bạn đang tìm những cuốn sách nổi tiếng, những đánh giá chuyên gia thì đây không phải nơi dành cho bạn!!! Mình chỉ đơn giản là nêu cảm nhận của bản thân về những cuốn sách mình đã đọc. Ở đó, có những cuốn trend, nhưng cũng có những cuốn gần như chẳng ai biết đến. :)))